در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


كشتيراني تاجران كالا دريا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88540940
تلفن2 :
فکس :88540941

آدرس : تهران- عباس آباد- خيابان سرافراز- كوچه پنجم- پلاك 12- واحد1