در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


تاجران دریا کالا
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :88670530
تلفن2 :
فکس :88197545

آدرس : تهران-خیابان آفریقا-خیابان آناهیتا-پلاک 11-واحد 17