در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


زمرد پسته پارس
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :03412752418
تلفن2 :
فکس :03412752418

آدرس : کرمان - کیلومتر 5 جاده زنگی اباد - روبروی صنایع ممتازان - کد پستی 7619933461