در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


خدمات دریایی و مهندسی کشتی رانی ناوگان
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :44504921
تلفن2 :
فکس :44504921

آدرس : تهران -منطقه 21 - جاده مخصوص کرج - کیلومتر 7/5 - خ. نخ زرین (22) - پ. 35 - ک.پ : 1389744461