در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


خدمات کشتیرانی پارس چیرو
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :26202593
تلفن2 :22041603
فکس :22041608

آدرس : خيابان آفريقا (جردن) – خيابان طاهري – پلاك 31 – طبقه اول – واحد ا