خانه دسته بندی شرکتها اخبـــار مزایـده نمایشگاه ثبـت نـام رایگــان سایـت های مرتبــــط درج تبلیغات حضور در کتاب درباره ما تماس باایران مارین بوک EN

 

دسته بندی :مناقصات تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۲/۲۲
     تامين خودروهاي ستاد تهران

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده از طريق مناقصه عمومي و يك مرحله‌اي و به مدت "دو سال" به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذيل واگذار نماید:

الف: خدمات مورد نیاز:

تأمين خودروهاي ستاد تهران

ب : محل اجرای خدمات:

تهران و حومه آن

ج: مدت خدمات مورد  نياز

دو سال

د: شرایط متقاضی:

 1. توانایی ارائه ضمانتنامه "شرکت در فرآيندارجاع كار" به مبلغ 1،815،000،000 (يك ميليارد و هشتصد و پانزده ميليون) ريال و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.

 2. دارا بودن مجوز حمل و نقل درون شهري.

 3. توانائی ارائه ضمانتنامه "اجرای تعهدات" به میزان 10% مبلغ كل قرارداد و نيز كسر 10% از هر يك از پرداختهاي قراردادي جهت تضمين حسن انجام كار.

 4. دارا بودن گواهينامه معتبر تشخيص صلاحيت از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي (در زمينه حمل و نقل) استان تهران الزامي است.

و: ساير شرايط:

 1. به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

 2. شركت نفت فلات قاره ایران در ردیا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار خواهدبود.

 3. پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فلات قاره ایران دارای اعتبار باشند.

 4. واريز مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال به حساب جاري شماره 230-22-593 بانك تجارت، شعبه سميه غربي، بنام شركت نفت فلات قاره ايران بابت خريد اسناد و ارائه رسيد آن الزامي مي‌باشد. كه در زمان ارائه اسناد مناقصه به پذيرفته‌شدگان در ارزيابي كيفي، از آنان اخذ خواهدگرديد.

  از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از روز شنبه مورخ 97/02/22 لغايت روز چهارشنبه مورخ .97/03/02 درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مشروحه ذيل به آدرس ذيل الذكر اعلام و همزمان حضوراً نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي اقدام نمايند.

 1. اساسنامه شرکت (تصوير صفحه اول اساسنامه كه موضوع شركت در آن ذكر شده باشد)

 2. گواهينامه معتبر تشخيص صلاحيت از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي (در زمينه حمل و نقل) استان تهران

 3. آگهي تاسيس، ثبت و آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي

 4. اعلام آمادگي و معرفي نامه شركت متقاضي جهت دريافت اسناد.

ضمناً مي بايستي حداكثر تا روز شنبه مورخ 97/03/19 اطلاعات مورد درخواست به آدرس ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد. محل و زمان تحويل و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد ميگردد.

نشاني: محل اعلام آمادگي و دريافت اسناد: تهران، خیابان ولی عصر،نرسيده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خيابان خاكزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5، امور قراردادها، تلفن: 23942511

شركت نفت فلات قاره ايران


^