خانه دسته بندی شرکتها اخبـــار مزایـده نمایشگاه ثبـت نـام رایگــان سایـت های مرتبــــط درج تبلیغات حضور در کتاب درباره ما تماس باایران مارین بوک EN

 

دسته بندی :مناقصات تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱/۲۸
     تعمير و بازسازي قطعات اصلي توربين

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومي و دو مرحله اي شماره 96/130/ات

تعمير و بازسازي قطعات اصلي توربين راستون TA شاملAC, CT, PT ROTOR & CT , PT STATOR

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده از طريق مناقصه عمومي و دو مرحله‌اي و به مدت "هجده (18) ماه" به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذيل واگذار نماید:

الف: خدمات مورد نیاز:

تعمير و بازسازي قطعات اصلي توربين راستون TA شاملAC, CT, PT ROTOR & CT , PT STATOR

ب : محل اجرای خدمات:

استان هرمزگان- جزيره لاوان شركت نفت فلات قاره ايران

ج: مدت خدمات مورد  نياز

هجده (18) ماه

د: شرایط متقاضی:

 1. توانایی ارائه ضمانتنامه "شرکت در فرآيند ارجاع كار" بهمبلغ 2،320،000،000 (دو ميليارد و سيصد و بيست ميليون)ريال و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.

 2. توانائی ارائه ضمانتنامه "اجرای تعهدات" به میزان 10% مبلغ كل قرارداد و نيز كسر 10% از هر يك از پرداختهاي قراردادي جهت تضمين حسن انجام كار.

 3. دارا بودن گواهينامه صلاحيت جهت تعميرات اساسي توربين‌هاي راستونTA  از كميته تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شركتهاي خدمات تعميرات اساسي ماشينهاي دوار و فرآيندي معاونت امور مهندسي وزارت نفت.

و: ساير شرايط:

 1. به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

 2. پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فلات قاره ایران دارای اعتبار باشند.

 3. شركت نفت فلات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار خواهدبود.

 4. واريز مبلغ 1،200،000 (يك ميليون و دويست هزار) ريال به حساب جاري شماره 230-22-593 بانك تجارت، شعبه سميه غربي، بنام شركت نفت فلات قاره ايران بابت خريد اسناد و ارائه رسيد آن الزامي مي‌باشد. كه در زمان ارائه اسناد مناقصه به پذيرفته‌شدگان در ارزيابي كيفي، از آنان اخذ خواهدگرديد.

  از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از روز سه شنبه مورخ 97/01/28 لغايت روز دوشنبه 97/02/10، درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مشروحه ذيل به آدرس ذيل الذكر اعلام و همزمان حضوراًنسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي اقدام نمايند.

 1. اساسنامه شرکت (تصوير صفحه اول اساسنامه كه موضوع شركت در آن ذكر شده باشد)

 2. آگهي تاسيس، ثبت و آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي

 3. ارائه گواهينامه صلاحيت جهت تعميرات اساسي توربين‌هاي راستونTA  از كميته تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شركتهاي خدمات تعميرات اساسي ماشينهاي دوار و فرآيندي معاونت امور مهندسي وزارت نفت.

 4. اعلام آمادگي و معرفي نامه شركت متقاضي جهت دريافت اسناد.

ضمناً مي بايستي حداكثر تا روز دوشنبه مورخ 97/02/24اطلاعات مورد درخواست به آدرس ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد. محل و زمان تحويل و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد ميگردد.

نشاني: محل اعلام آمادگي و دريافت اسناد: تهران، خیابان ولی عصر،نرسيده به تقاطع مدرس، خیابان تورج،خيابان خاكزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5، امور قراردادها، تلفن: 23942511

شركت نفت فلات قاره ايران


^