خانه دسته بندی شرکتها اخبـــار مزایـده نمایشگاه ثبـت نـام رایگــان سایـت های مرتبــــط درج تبلیغات حضور در کتاب درباره ما تماس باایران مارین بوک EN

 

دسته بندی :مناقصات تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱/۲۲
     طراحي و اسقرار سيستم مديريت انرژي

شرکت نفت فلات قاره ایران

تجديدآگهي ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره شمارة  074/96/م‌ب

طراحي و اسقرار سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ISO 50001 در منطقه سيري

 

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده پس از ارزيابي كيفي از طريق فرآيند خريد خدمات مشاوره (دومرحله‌اي) به مشاور واجد شرایط به شرح ذيل واگذار نماید:

الف) شرح مختصر خدمات:

ايجاد، پياده‌سازي، نگهداري و بهبود يك سيستم مديريت انرژي مبتني بر ايزو 50001 با هدف توانمندسازي در پيگيري رويكرد نظام‌مند براي بهبود مداوم در عملكرد انرژي، شامل كارايي استفاده و مصرف انرژي.

ب) محل اجرای خدمات:

منطقه سيري واقع در خليج فارس.

پ) مدت انجام كار :

     38 ماه شمسي.

ت) شرایط متقاضی:

1-  داشتن گواهي صلاحيت مشاور معتبر پايه "سه و بالاتر" در گروه انرژي و با تخصص "بهينه سازي انرژي".

2- درصورتيكه متقاضيان خريد خدمات مشاوره بصورت گروه مشاركت درخواست اعلام آمادگي و حضور در فرآيند خريد خدمات مشاوره را داشته باشند مي‌بايست هر يك از اعضاء گروه مشاركت به تنهايي داراي گواهي صلاحيت مشاور طبق ماده 1 بند "ت" باشند. در صورت عدم احراز شرط مزبور ، اسناد ارزيابي گروه مشاركت مورد ارزيابي كيفي قرار نخواهد گرفت.

ث) كليه متقاضيان خريد خدمات مشاوره مي‌بايست جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي، تصوير مدارك زير را به همراه درخواست كتبي مبني بر اعلام آمادگي جهت حضور در فرآيند خريد خدمات مشاوره به شمارة 074/96/م‌ب و تقاضاي دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي، در مهلت مقرر به كارفرما ارائه نمايند.

1-  يك نسخه از اساسنامة شركت.

2- يك نسخه از كليه آگهي‌هاي روزنامة رسمي مربوط  به تاسيس شركت، تغييرات نام و يا آدرس و آخرين تغييرات شركت.

3- تصوير گواهي صلاحيت مشاور معتبر پايه "سه و بالاتر " در گروه انرژي و با تخصص "بهينه سازي انرژي".

4- نسخه اصل "تفاهم نامه همكاري" براي متقاضياني كه بصورت گروه مشاركت اعلام آمادگي مي نمايند.

ج) كليه متقاضيان كه واجد شرايط فوق الذكر مي‌باشند، جهت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي، مهلت دارند كه از از روز دوشنبه مورخ 20/01/1397 تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 29/01/1397، با ارائه كليه مدارك و مستندات بند "ث" به دفتر امور قراردادها، واقع در طبقه پنجم شركت نفت فلات قاره ايران مراجعه نمايند.

چ) مهلت تكميل و ارائه اسناد استعلام ارزيابي كيفي توسط متقاضيان، حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 15/02/1397 مي‌باشد. به مدارك دريافتي پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ح) آدرس مناقصه گزار: تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شماره 12، شركت نفت فلات قاره ايران. تلفن :23942526

بديهي است پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، از شركتهاي واجد شرايط كه حداقل امتياز كيفي مندرج در اسناد استعلام ارزيابي كيفي را كسب نموده اند، جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.


^