دسته بندی :کاریابی تاریخ انتشار :۱۳۹۱/۳/۱
     جذب نیرو در یک شرکت کشتیرانی

یک شرکت کشتیرانی معتبر واقع در شمال کشور به تعدادی افسر دوم عرشه، افسر سوم عرشه، سرمهندس موتورخانه، مهندس دوم موتورخانه، مهندس سوم موتورخانه، مهندس چهارم موتورخانه، افسر الکترونیک با مدرک نامحدود و سرملوان، جهت کار در کشتی نیازمند است.

علاقه‏مندان به کار می‏توانند مدارک خود را به آدرس marinejobs_2011@yahoo.com  ارسال نمایند.